Seminaria

| Dodaj komentarz

Poniżej znajdują się przykładowe seminaria/wykłady zgodne z wartościami i naukami ChUL “VISION” w Warszawie dr Ryszard Kwoka i mgr Olena Tiunova – Wykład 1 dr Ryszard Kwoka i mgr Olena Tiunova – Wykład 2 dr Ryszard Kwoka i mgr Olena Tiunova – Wykład 3 dr Ryszard Kwoka i mgr Olena Tiunova – Wykład 4 W […]

Czytaj dalej »

Nasza oferta

/ | Dodaj komentarz

Poniżej przedstawiamy ofertę Chrześcijańskiej Uczelni Licencjonowanej (ChUL) “VISION” w Warszawie W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy: chul@wp.pl Kurs uczniostwa: Pierwsze kroki Gdy już do Niego należysz Podwaliny prawdy Wprowadzenie do Biblii Czyste serce Strategie wstawiennictwa Odpowiedzialność chrześcijanina Współczujące prorocze wstawiennictwo Dojrzewanie w prorokowaniu SPGB (grupy domowe) Program Szkoły Biblijnej: Hermeneutyka biblijna Przegląd Starego […]

Czytaj dalej »

Zasady wiary

| Dodaj komentarz

W co wierzymy: w nieomylność kanonicznej całości Pisma Świętego jako Słowa Bożego; W Trójjedyngo Boga: Ojca i Syna, i Ducha Świętego: w Synostwo Boże Jezusa, poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z dziewicy Marii; w Jego śmierć na krzyżu za grzechy świata i zmartwychwstanie w ciele; w Jego wniebowstąpienie i powtórne przyjście; w możliwość pojednanie się […]

Czytaj dalej »

Regulamin

| Dodaj komentarz

Regulamin pozytywnego ukończenia studiów: Aby ukończyć dany poziom, student musi: Zaliczyć wszelkie prace na ocenę pozytywną; Uiścić należne opłaty czesnego, ustalanego na początku danego roku nauki decyzją rektora; Prezentować zachowanie licujące z zasadami wiary i praktytki Kościoła. ChUL ma prawo do wydalenia studenta na podstawie złamania jednego z powyższych warunków. Przed wydaleniem zostaną podjęte wszelkie […]

Czytaj dalej »
word doc icon

Ankieta Studenta

| Dodaj komentarz

Poniżej Ankieta Studenta – do pobrania (doc lub pdf)       W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy: chul@wp.pl

Czytaj dalej »

Rada naukowa

| Dodaj komentarz

Rada naukowa Chrześcijańskiej Uczelni Licencjonowanej (ChUL) “VISION” w Warszawie dr Ryszard Kwoka (rektor, absolwent ChAT i KUL) mgr inż. Jan Dytrych (dziekan, absolwent VISION) mgr Andrzej Kwoka (prorektor, absolwent VISION) mgr Olena Tiunova (prodziekan, absolwentka Seminarium na Ukrainie) W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy: chul@wp.pl

Czytaj dalej »