Alberto.pl

Portal Chrześcijański

czy-jestem-chescijaninem

CZY JESTEM PRAWDZIWYM

/ | 2 komentarze do CZY JESTEM PRAWDZIWYM

Najważniejsze pytanie na które powinno się odpowiedzieć brzmi: Czy jestem chrześcijaninem, czy nie(?) bo od tego zależy nasza przyszłość (Mt 7,13-14).

Czytaj dalej »

Ugoda Sandomierska

/ | Dodaj komentarz

Wstęp; stan badań Cel i zakres pracy Ramy czasowe obejmujące temat mojej pracy magisterskiej wyznacza ogólnie pojmowana reforma Kościoła zapoczątkowana, jak się przyjmuje, przez augustiańskiego zakonnika Marcina Lutra w 1517 roku. Na tle europejskim okres problematyki badawczej niniejszego opracowania zwraca się do początków i apogeum reformacji na terenie ziem Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Zagadnienie reformacji w […]

Czytaj dalej »

Jork

/ | Dodaj komentarz

Mówca – Mirosław Kulec

Czytaj dalej »