islam

Islamizacja

Przeczytaj więcej

Informacje o nas

Należymy do wspólnoty ewangelicznej o orientacji charyzmatycznej. Wspólnota wyrasta bezpośrednio z ruchu uświęceniowego, który akcentował sprawę tzw. “drugiego błogosławieństwa”, czyli chrztu Duchem Świętym. Jesteśmy częścią ogólnoświatowego Kościoła, który założył Chrystus, kiedy wypowiedział następujące słowa: “… na tej skale* zbuduję Kościół mój…” (Ewangelia Mateusza 16,18). Zgadzamy się z Kościołem katolickim i innymi Kościołami, co do wiary

Przeczytaj więcej