7 świąt Pana

/ | Dodaj komentarz

Szczepmy się

/ | Dodaj komentarz

jaka nasza rzecz

/ | Dodaj komentarz
czy-jestem-chescijaninem

CZY JESTEM PRAWDZIWYM

/ | 2 komentarze do CZY JESTEM PRAWDZIWYM

Najważniejsze pytanie na które powinno się odpowiedzieć brzmi: Czy jestem chrześcijaninem, czy nie(?) bo od tego zależy nasza przyszłość (Mt 7,13-14).

Czytaj dalej

Ugoda Sandomierska

/ | Dodaj komentarz

Wstęp; stan badań Cel i zakres pracy Ramy czasowe obejmujące temat mojej pracy magisterskiej wyznacza ogólnie pojmowana reforma Kościoła zapoczątkowana, jak się przyjmuje, przez augustiańskiego zakonnika Marcina Lutra w 1517 roku. Na tle europejskim okres problematyki badawczej niniejszego opracowania zwraca się do początków i apogeum reformacji na terenie ziem Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Zagadnienie reformacji w […]

Czytaj dalej

Jork

/ | Dodaj komentarz

Mówca – Mirosław Kulec

Czytaj dalej

Wąska Droga

/ | Dodaj komentarz

  Wchodźcie przez ciasną bramę; bo szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują /Mateusza 7:13-14/

Czytaj dalej