Zasady wiary

W co wierzymy:

  • w nieomylność kanonicznej całości Pisma Świętego jako Słowa Bożego;
  • W Trójjedyngo Boga: Ojca i Syna, i Ducha Świętego:
  • w Synostwo Boże Jezusa, poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z dziewicy Marii;
  • w Jego śmierć na krzyżu za grzechy świata i zmartwychwstanie w ciele;
  • w Jego wniebowstąpienie i powtórne przyjście;
  • w możliwość pojednanie się z Bogiem przez wyznanie grzechów i przyjęcie oczyszczenia przez krew Jezusa Chrystusa;
  • w chrzest w Duchu Świętym z manifestacją darów;
  • w uzdrowienie chorych przez wiarę w zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa;
  • w wieczne życie zbawionych i wieczne potępienie niezbawionych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *