czy Alberto mówił prawdę?

To kontrowersyjne pytanie wielokrotnie zadawały mi osoby, które czytały o dr Alberto Rivera w rozmaitych materiałach wydawnictwa Chick Publications.

Alberto Rivera jest byłym rzymsko-katolickim księdzem zakonu jezuitów, który nawrócił się na wiarę w Chrystusa. Po swoim wybawieniu zaczął ujawniać zakulisowe tajemnice kościoła rzymsko-katolickiego.

Wydawnictwo Chick Publications opublikowało w Stanach Zjednoczonych szereg komiksów z serii Krzyżowców: ALBERTO, PODWÓJNY KRZYŻ, OJCOWIE ŚWIĘCI, MOC, CZTEREJ JEŹDŹCY, na które składają się szczegóły z życia Alberto Rivery, jak również inne intrygujące informacje, które przekazał wydawcy.

Komiksy te różnorodnie wpłynęły na swoich czytelników. U jednych wzbudziły one krańcowo wrogie nastawienie, innym zaś otworzyły oczy, co pozwoliło im nawrócić się na wiarę w Chrystusa.

W większości przypadków, świadectwu Alberto sprzeciwiali się zajmujący wysokie stanowiska ekumeniczne lub pro-rzymskokatolickie. Najbardziej oburzonymi wypowiedziami Alberto są oczywiście osoby wyznania rzymsko-katolickiego. Niektórzy atakowali albo jego osobę, celem zdyskredytowania, albo informacje, które ujawniał, oskarżając go o podawanie faktów zbyt ekstremalnych a nawet o oszustwo. Katolicy dobrze znający fakty dotyczące swojego kościoła rzadko usiłują odrzucić to, co o kościele katolickim mówi Alberto. Dlatego też ich ataki przybierają głównie formę bezustannych prób zamachu na jego reputację.

W celu przygotowania odpowiedzi na zarzuty ze strony jednego z głównych krytyków Rivery, o. Fred J. Buick oraz Helmut Silbach z Wolnego Kościoła Prezbiteriańskiego w Perth, przeprowadzili wiele badań, które dały możliwość udzielenia dobrze udokumentowanych odpowiedzi na pytania i zarzuty zawarte w tej książce.

Moją rolą było zebranie tych wszystkich informacji w formie książki celem udzielenia odpowiedzi na wiele z pytań dotyczących twierdzeń przedstawionych przez Alberto. Modlimy się, aby Bóg wykorzystał nasze starania do osiągnięcia dwóch celów:

  1. Przekonać Was, że Alberto był tym, za kogo się w rzeczywistości podaje, oraz:
  2. Stworzyć Wam możliwość udzielania jasnych i opartych na faktach odpowiedzi na pytania tych, którzy podważają słuszność świadectwa dr Rivery.

Pomimo usilnych prób, w ciągu ostatnich 10 lat, nikomu nie idało się wykazać błędności twierdzeń wysuniętych przez dr Riverę przeciwko kościołowi rzymsko-katolickiemu.

Celem tej książki jest odparcie najczęściej pojawiających się zarzutów wobec treści w/w książek, jak również wobec osoby dr Rivery.

Sid Hunter Strathpine, Q’ld., Australia