Regulamin

Regulamin pozytywnego ukończenia studiów:

Aby ukończyć dany poziom, student musi:

  • Zaliczyć wszelkie prace na ocenę pozytywną;
  • Uiścić należne opłaty czesnego, ustalanego na początku danego roku nauki decyzją rektora;
  • Prezentować zachowanie licujące z zasadami wiary i praktytki Kościoła.

ChUL ma prawo do wydalenia studenta na podstawie złamania jednego z powyższych warunków. Przed wydaleniem zostaną podjęte wszelkie możliwe wysiłki w celu rozwiązania problemu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *