escape

Jak się „wypisać” z KK?

Każda partia polityczna, stowarzyszenie, organizacja czy związek wyznaniowy ma własny „statut”. Nie zawsze zaprzestanie uczestniczenia w spotkaniach organizowanych przez daną organizację jest jednoznaczne z wykluczeniem z tejże. Dokładnie tak jest w przypadku Kościoła rzymskokatolickiego. Tylko formalna apostazja gwarantuje, że przestajemy być członkiem tego wyznania i dożywotnio rezygnujemy z „przywilejów” członkom tego wyznania przysługującym. Mimo, że

Przeczytaj więcej