Jak się “wypisać” z KK?

escape

escape

Każda partia polityczna, stowarzyszenie, organizacja czy związek wyznaniowy ma własny “statut”. Nie zawsze zaprzestanie uczestniczenia w spotkaniach organizowanych przez daną organizację jest jednoznaczne z wykluczeniem z tejże.

Dokładnie tak jest w przypadku Kościoła rzymskokatolickiego. Tylko formalna apostazja gwarantuje, że przestajemy być członkiem tego wyznania i dożywotnio rezygnujemy z “przywilejów” członkom tego wyznania przysługującym.

Mimo, że wcielenie do Kościoła katolickiego następuje zazwyczaj w wieku niemowlęcym, akt apostazji zarezerwowany jest jedynie dla osób pełnoletnich posiadających pełną zdolność doczynności prawnych. Jeśli chcesz oficjalnie wystąpić z Kościoła katolickiego, musisz przedsięwziąć nastepujące czynności:

  1. Napisz akt apostazji  i wydrukuj go w 2 egzemplarzach (pobierz: Wzór 1 lub Wzór 2)
  2. Z parafii, w której zostałeś ochrzczony uzyskaj odpis świadectwa chrztu.
  3. Udaj się wraz z dwoma pełnoletnimi świadkami do proboszcza parafii miejsca zamieszkania i osobiście wręcz mu podpisany akt apostazji (każdy z was musi posiadać dowód osobisty).
  4. Poproś o poświadczenie apostazji na świadectwie chrztu (świadectwo chrztu z odpowiednią adnotacją jest jedynym dokumentem przeznaczonym dla Ciebie a potwierdzającym formalny akt wystąpienia z Kościoła).
  5. Jedną kopię aktu apostazji zostaw dla siebie – jeśli Ci się uda uzyskaj potwierdzenie złożenia aktu apostazji na swojej kopii.

W świetle obecnej instrukcji wydanej przez KK, akt apostazji można składać jedynie w parafii miejsca zamieszkania. Proboszcz potwierdza dokument swoim podpisem i pieczęcią parafialną, umieszczając datę. Uwierzytelnioną kopię tego dokumentu proboszcz przesyła do kurii swojej diecezji. Kuria diecezjalna, jeśli nie stwierdzi nowych okoliczności, poleca proboszczowi parafii chrztu dokonanie stosownego wpisu do parafialnej księgi ochrzczonych. Jeżeli odstępca przyjął chrzest w parafii, która należy do innej diecezji, wówczas kuria diecezjalna przesyła informację o wystąpieniu z Kościoła do kurii diecezji chrztu odstępcy. Proboszcz parafii zamieszkania odstępcy ma obowiązek także dokonać odpowiedniego wpisu w kartotece parafialnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *