Nietykalni – Curry Blake

UZUPEŁNIENIE POWYŻSZEGO KAZANIA

Szach Mat – Zdzisław Józefowicz