Różne pieśni chrześcijańskie

Cudowna Boża łaska

Sąd Ostateczny

 tekst piosenki

Bo nadzieja jest w Jezusie

Bitwa  

Fotografie  

Otwórz oczy

Ucieczka  

Zazdrość  

Gdzie  

Spotkałem Go

Zwycięstwo  

Dzisiaj jest dzień

Grupa uwielbienia ze zboru Dobra Nowina w Białymstoku