Teoria Hovinda

Teoria Hovinda w znakomity sposób łączy obserwacje naukowe z Pismem Świętym objaśniając co było powodem potopu Noego, zlodowacenia, formowania się węgla, łańcuchów górskich i Wielkiego Kanionu. Dr Hovind dostarcza logicznych wyjaśnień anomalii fizycznych, których geologowie nie potrafią uzasadnić za pomocą teorii ewolucji.

https://www.youtube.com/watch?v=sJwKKwca_2s

https://www.youtube.com/watch?v=sJwKKwca_2s

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *